Tuesday, August 18, 2009

Pra-Ramadhan


(Gambar: Fajar menyinsing di lokasi Darul Quran berhadapan dengan SMK Ampang Pecah)RAMADHAN AKAN MENJELANG

Apa Persediaan Kita?
Bulan Ramadhan hampir tiba. Ramadhan adalah tetamu agung umat Islam, yang membawa keampunan, rahmat, kebajikan dan berkat. Kelebihannya mendorong minat menambah amal ibadat.Biasanya kita akan gembira menyambut mana-mana tetamu yang akan mengunjungi kita, bahkan akan terlebih dahulu membuat persiapan sambutan yang selayaknya. Begitulah dengan ketibaan bulan Ramadan ini. Umat Islam yang sebenar pasti akan gembira menyambutnya, dan akan mengalu-alukan dengan membuat berbagai persediaan yang bersesuaian sebagaimana amalan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan amalan para ulama salafussalih ketika menyambut kedatangan tetamu mulia itu.Berikut ini dicatatkan beberapa perkara yang perlu diketahui dan diamalkan berhubung dengan bulan Sya'ban sebagai persediaan menyambut bulan Ramadhan yang akan menjadi tetamu kita.
1. Bergembira dan Berdoa
Bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadhan merupakan bulan-bulan agung. Bulan Rejab disebut baginda Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai bulan Allah, Sya'ban sebagai bulan baginda dan Ramadhan sebagai bulan umat Islam.Sabda baginda: Maksudnya: 'Rejab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku dan Ramadhan bulan umat ku'.(AI Jami'al-Shaghir: 2-9) Salah satu daripada ketiga-tiga bulan itu, ialah bulan Sya'aban telah dinisbahkan baginda kepada diri baginda dan ini membawa pengertian bahawa keagungan bulan Sya'ban bertambah kerana ia disandarkan kepada manusia yang paling agung dan mulia. Bahkan dalam satu riwayat Nasa'i dari Aisyah disebutkan bahawa bulan Sya'ban termasuk bulan yang paling disukai Nabi. Dalam bulan ini Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, memperbanyak puasa sunat.Manakala bulan Ramadhan adalah bulan yang dinisbahkan kepada umat baginda, iaitu umat Islam, penisbahan Ramadhan kepada umat Islam adalah sebagai simbolik kepada masa dan peluang umat Islam untuk beramal dan melipat-gandakan usaha yang berkebajikan di dalamnya. Dalam bulan Ramadhan al-Quran diturunkan, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari seribu bulan dan lain-lain kelebihan lagi. Maka tujuan dari simbolik ini, umat Islam melipat-gandakan ibadah di dalamnya dan supaya menyambut ketibaannya dengan suka dan gembira, berdoa dan mengharap supaya sampai ke Ramadhan yang mulia. Sehubungan dengan kegembiraan menyambut Ramadhan ini, At-Thabrani dan lain-lain meriwayatkan dari Anas Radiallahu'Anh, bahawa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebelum tiba bulan Ramadhan, mulai dari masuk bulan Rejab, baginda sering berdoa. Diantara doa baginda itu ialah: Maksud: 'Ya Allah berilah keberkatan kepada kami di bulan Rejab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadhan'. Rasulullah Sallallahu'Alaihi Wasallam juga mengembirakan para sahabatnya sempena menyambut ketibaan bulan Ramadhan mulia ini.Perkara ini pernah diceritakan oleh Salman al-Farisi sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, bahawa apabila tiba akhir bulan Sya'ban Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam memberikan khutbah kepada para sahabat yang antara lain mengandungi beberapa panduan dan dorongan untuk memperbanyak amal ibadah dalam bulan Ramadhan.Panduan dan dorongan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membuatkan para sahabat merasa gembira menyambut ketibaan bulan Ramadhan mulia ini.
2. Puasa Sunat
Salah satu kegiatan ibadah yang perlu dilakukan dalam bulan Sya'ban ialah memperbanyak puasa sunat, sama ada puasa sunat khas Sya'ban, puasa sunat lsnin dan Khamis ataupun puasa sunat kadha.Perkara ini telah dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebagaimana hadis'Aisyah: Maksudnya : 'Daripada 'Aisyah Radiallahu 'anh, katanya : Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa dalam satu bulan, melainkan bulan Ramadhan, dan aku tidak melihat baginda dalam mana-mana bulan lain lebih banyak berpuasa melainkan dalam bulan Sya'ban. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)'. Banyak lagi hadis-hadis yang memperkatakan bahawa puasa sunat yang paling banyak dilakukan baginda ialah dalam bulan Sya'ban. Di samping sebagai menyambut ketibaan bulan Ramadhan, baginda pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid tentang hikmat puasa yang dilakukan baginda dalam bulan Sya'ban. Baginda bersabda: Maksudnya: 'Bulan Syaban yang berada diantara Rejab dan Ramadhan adalah bulan yang dilupakan manusia dan ia adalah bulan yang diangkat padanya amal ibadah kepada Tuhan seru sekalian alam, maka aku suka supaya amal ibadah saya diangkat ketika saya berpuasa'. Di antara puasa sunat yang dilakukan Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam termasuklah puasa sunat kadha yang tidak sempat dilakukan baginda sempena sesuatu yang sudah lepas masanya.Berkata lbnu Hajar, ketika mengulas perkara ini: Ertinya: Adalah baginda Sallallahu Alaihi sallam apabila luput daripadanya mana-mana amalan sunatnya, baginda akan mengkadhanya, seperti sunat-sunat yang ada dalam sembahyang dan sembahyang malam. Begitu juga apabila masuk bulan Syaban dan baginda mempunyai baki puasa sunat yang belum dilakukan, baginda akan mengkadhanya dalam bulan Syaban itu'. Dalam perkara puasa sunat di dalam bulan Sya'ban ini, mengikut pendapat yang muktamad adalah boleh berpuasa sunat walaupun sudah pertengahan bulan Sya'ban tetapi puasanya itu bersambung dengan hari-hari sebelumnya, yakni dia telah berpuasa sunat mulai sebelum masuk pertengahan Sya'ban. Adapun berpuasa sunat sebelum masuk pertengahan bulan Sya'ban saja tidak dipertikai keharusannya.
3. Mengkadha Puasa
Wajib Puasa Ramadhan yang tertinggal tetap wajib dikadha pada bila-bila masa, tetapi bulan Sya'ban pada tahun berkenaan merupakan masa atau pcluang terakhir buat tahun itu untuk mengkadha puasa Ramadhan yang tertinggal. Maksud peluang terakhir disini ialah bagi mengelakkan membayar fidyah, kerana jika sudah masuk bulan Ramadhan kedua, sedangkan puasa Ramadhan tahun yang sebelumnya belum dikadha, maka disamping kewajipan mengkadanya, wajib pula mengeluarkan fidyahnya.Bagi sesiapa yang masih belum mengkadha puasa Ramadhan tahun lepas, eloklah mengambil kesempatan mengkadhanya pada bulan Sya'ban ini agar tidak terkena wajib membayar fidyah. Sehubungan dengan perkara wajib mengkadha puasa Ramadhan bagi wanita wanita yang sedang berhaid di bulan Ramadhan, 'Aisyah Radiallahu'anh pemah memberi keterangan kepada Mu'azah al'Adawiah yang antara lain berbunyi: Maksudnya: 'Maka kita diperintahkan mengkadhapuasa (kerana kedatangan haid) tidak disuruh mengkadha sembahyang yang tertinggal semasa kedatangan haid)'.(Hadis riwayat Muslim). Dan bagi 'Aisyah sendiri yang' tidak sunyi dari menerima tabiat semulajadi wanita itu, mengambil inisiatif mengkadha puasanya yang tertinggal di bulan Sya'ban sebagaimana dalam hadis : Maksudnya: 'Daripada 'Aisyah, katanya:Saya mempunyai puasa Ramadhan yang tertinggal, dan saya tidak berupaya menggantinya melainkan dalam bulan Sya'ban".(Hadis disepakati Bukhari dan Muslim). Dalam satu keterangan disebutkan 'Aisyah tidak berupaya mengkadha puasanya dengan segera kerana kesibukannya melayan baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam sebelum masuk bulan Sya'ban. Bagaimanapun apabila bulan Sya'ban muncul barulah dia berkesempatan mengkadha puasanya, kerana pada bulan (Sya'ban ini baginda Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam sudah mulai sibuk hendak menyambut bulan Ramadhan dengan berpuasa sunat. Fidyah Di antara makna Fidyah dalam hal puasa ialah bayaran denda kerana tidak berpuasa Ramadhan dengan sebab-sebab tertentu atau kerana melambat-lambatkan mengkadha puasa Ramadhan sehingga masuk Ramadhan berikutnya.Diantara sebab-sebab wajib mengeluarkan Fidyah puasa ialah:Tidak berupaya berpuasa iaitu seseorang yang wajib berpuasa, tetapi tidak sanggup lagi mengerjakannya disebabkan tua, lemah dan sekiranya dia berpuasa tidak akan dapat menanggung kepayahannya.Orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan tidak berupaya melakukan puasa.Perempuan hamil atau yang sedang menyusukan anak, iaitu jika sekiranya mereka ini berpuasa, maka takut akan mendatangkan mudarat kepada anak yang dikandung atau bolch mengurangkan air susu yang akan memberi kesan kurang baik kepada anak yang menyusu.Sesiapa tidak mengkadha Ramadhan pada tahun berkenaan sehingga masuk Ramadhan berikutnya tanpa 'uzur syar'i.Khusus bagi sebab yang keempat ini, maka bagi sesiapa yang telah terlanjur melambat-lambatkan kadha puasa Ramadhan, padahal ia boleh mengkadha puasanya itu dengan tiada 'uzur sehingga masuk Ramadhan lain, maka tetaplah juga wajib ke atasnya mengkadhanya sebanyak hari-hari Ramadhan yang ditangguhnya itu disamping itu wajib pula mengeluarkan fidyah mengikut kadar hari-hari berkenaan, iaitu sebanyak satu mud atau 15 tahil atau 566.99 gram beras untuk satu hari.Ertinya satu hari puasa Ramadhan yang ditinggalkan maka fidyahnya satu mud, jika dua hari, fidyahnya dua mud, jika tiga hari, fidyahnya tiga mud begitulah seterusnya.Walau bagaimanapun, kadar jumlah satu, dua atau tiga mud itu boleh berganda. Umpamanya sehari puasa Ramadhan yang ditinggalkan fidyahnya ialah satu mud, tetapi jika masuk tahun kedua belum dikadha fidyahnya berganda menjadi dua mud. Masuk tahun ketiga menjadi tiga mud sehinggalah dikadha dan begitulah seterusnya.Jadi bagi sesiapa yang belum mengkadha puasa Ramadhannya, eloklah mengkadhanya dalam bulan Sya'ban ini bagi mengelakkan fidyahnya berganda lagi.Perlu juga di ingat bahawa disamping kewajipan membayar fidyah, dan mengkadha puasa Ramadhan,adalah wajib bertaubat tidak akan meninggalkan puasa Ramadhan lagi atau melambatkan mengkadhanya jika tidak ada 'uzur syar'i, kerana meninggalkan puasa Ramadhan tanpa'uzur adalah haram, dan jika ditinggalkan juga tanpa, 'uzur, wajiblah dikadha dengan segera, dan jika dilambat lambat mengkadha nya tanpa 'uzur hukumnya adalah haram.Orang Yang Sudah MeninggalOrang yang meninggalkan puasa Ramadhan kerana 'uzur syar'i seperti sakit atau dalam musafir sama ada satu hari atau lebih, kemudian dia mati sebelum berkesempatan mengkadhanya, maka tidak wajib dikeluarkan fidyah puasa yang ditinggalkannya itu. Dia juga tidak berdosa kerana dia dikira tidak dapat melakukan yang wajib atasnya disebabkan suatu 'uzur atau halangan yang dibenarkan syara'.Bagaimana jika dia mati setelah berkeupayaan dan berpeluang mengkadhanya, namun dia tidak mengkadhanya, maka pihak walinya tidak perlu mengganti puasanya dan tidak sahhukumnya,kerana puasa itu dikira ibadah peribadi yang tidak dapat diwakilkan semasa hidup.Berkata Imam Nawawi:Ertinya: 'Sesiapa yang meninggalkan puasa Ramadhan (kerana 'uzur syara'), kemudian dia mati sebelum berkesempatan mengkadhanya, maka dia tidak wajib membayar fidyahnya dan tidak berdosa. Dan jikalau dia mati selepas berupaya mengkadhanya, walinya tidak perlu mengganti puasanya mengikut Kaul Jadid, yang perlu ialah membayar fidyah puasanya bagi setiap hari satu mud makanan yang diambil dari harta peninggalannya'. (Minhaj at-Thalibin: 77).Oleh : Haji Mohd. Nur Lubis bin Abdul Razak Dipetik dari: Jabatan Mufi Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam